کانون فرهنگی هنری *میعاد منتظران


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

400

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2205040001101001

مسجد: صاحب الزمان (عج)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

بخش: توكهور

شهر / دهستان: توكهور

روستا: بندك

تلفن: 763355518

فکس: 0

رایانامه: reza.karamzadh@gmail.com

وب: http://miademontazeran.mihanblog.com

وضعیت: در انتظار تایید نهایی