کانون فرهنگی هنری طلایه داران غدیر


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

95

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2202041567023401

مسجد: غدیر

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: بندرعباس 1

روستا: -

تلفن: 7633679010

فکس: 7633446549

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی