کانون فرهنگی هنری شهیدرضاپرور


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2202040004021501

مسجد: جامع

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: سرخون

روستا: -

تلفن: 7633446549

فکس: 7633446188

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی