کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج)


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2202032307012701

مسجد: ولی عصر(عج)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

بخش: فين

شهر / دهستان: فين

روستا: -

تلفن: 7633446549

فکس: 7633446188

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی