کانون فرهنگی هنری زین العابدین


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2203051570012101

مسجد: امام سجاد

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرلنگه

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: كنگ

روستا: -

تلفن: 7633446547

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی