کانون فرهنگی هنری علمدار


متوسط امتیاز

4 / 5

1

تعداد تشکیلات

19

تعداد اعضا

کد شناسایی: 2202032307006201

مسجد: رفیع الدینی

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

بخش: فين

شهر / دهستان: فين

روستا: -

تلفن: 7633555185

فکس: 7633553295

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی